SIA “BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar elektrosuku pasūtīšanas formas aizpildīšanu www.biservice.lv mājas lapā, tiks izmantoti saziņai un pasūtījuma noformēšanai. Personas dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka SIA “BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS” sazinās ar telefona vai e-pasta starpniecību, ja vien elektrosuku pasūtīšanas formā persona nav norādījusi citu saziņas veidu, dati tiek apstrādāti un uzglabāti elektroniskā veidā datorā un papīra formā, kas atrodas Kauguru ielā 13, Valmierā, glabāšanas termiņš 5 gadi vai arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Pieejas personas datiem ir SIA “BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS” darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot valsts pārvaldes iestādēm un tiesībsargājošām institūcijām, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie tiesību akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Kontaktinformācija: 64207220