Siltummaiņi

Braude siltummaiņi ir pielietojami ķīmiski agresīvu šķīdumu sildīšanai vai dzesēšanai. Visiem siltummaiņiem ir optimāla ķīmiskā noturība pret slāpekļskābi, sālsskābi, sērskābi un fluorūdeņražskābi un tos var izmantot arī vietās ar augstām higiēnas prasībām.

Braude siltummaiņus izmanto rūpniecībā darbam ar agresīvām ķīmiskajām vielām visā pasaulē.

Nautilus (5 – 400kW)
Jet Stream (20 – 400kW)
Electrojet (līdz 18kW)